<div align="center"><h1>Witold Kowalczyk</h1><br><h3>zadanie, które chcę realizować przy pomocy www jest promowanie tzw, społeczeństwa obywatelskiego</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://kowalczyk.info.pl/">http://kowalczyk.info.pl/</a></div>